Blog

Hồ sơ và Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp đặt in hóa đơn các lần tiếp theo khi muốn phát hành hóa đơn….

Hồ sơ và Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT năm 2016 cho doanh nghiệp đặt in hóa đơn lần đầu khi muốn phát hành hóa đơn….

Hóa đơn là bằng chứng của Kế toán, chính vì thế nó rất quan trọng. Hóa đơn chỉ được chấp nhận khi nó là hóa đơn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Để nhận…

Khi cơ quan thuế thông báo danh sách công ty có dấu hiệu bỏ trốn, một số trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện kê khai điều chỉnh số thuế GTGT cũng như tờ…

Các trường hợp được phép hủy hóa đơn được sử dụng trong một số tính huống nhất định khi hóa đơn không còn hợp lệ nữa thì không được phép lưu hành…

Kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại là công việc các kế toán tổng hợp hay lung túng. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kê khai trong tình huống này…

Tình huống khách hàng trả lại hàng khi đã viết hóa đơn GTGT là tình huống mà các kế toán và doanh nghiệp thường gặp trong thực tế. Cách xử lý tình huống này…

Để tối ưu số thuế GTGT phải nộp, các bạn cần lưu ý các hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra sao cho các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện khấu…

Doanh nghiệp có thể vô tình hay cố ý mua hàng hóa của những Công ty bỏ trốn hay bị ngừng hoạt động. Vậy, khi đó, những hóa đơn này có được coi là hợp pháp,…

Hoạt động kê khai Thuế GTGT là việc làm thường kỳ của Kế toán, là trách nhiệm của doanh nghiệp phải làm với cơ quan Thuế. Kê khai Thuế GTGT một cách chính xác,…