Một số thủ thuật giúp tối ưu số thuế GTGT phải nộp

02/10/2016

Một số thủ thuật giúp tối ưu số thuế GTGT phải nộp

Để tối ưu số thuế GTGT phải nộp, các bạn cần lưu ý các hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra sao cho các hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện khấu trừ, không bị cơ quan thuế loại ra. Bài viết dưới đây, Bigsan sẽ hướng dẫn các bạn các cách tối ưu số thuế GTGT phải nộp.

1. Công thức xác định số Thuế GTGT phải nộp

Số Thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra phải nộp –  Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

2. Một số thủ thuật tối ưu số thuế GTGT phải nộp

a. Tối ưu thuế GTGT phải nộp dựa trên tối đa hóa hợp pháp số thuế GTGT đầu vào

 • Lựa chọn nhà cung cấp hợp pháp:

Kiểm tra tính hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ để tránh mua hàng của các doanh nghiệp bỏ trốn, công ty ma… Các bạn có thể kiểm tra thông tin hóa đơn của nhà cung cấp trên trang  http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/

Trong trường hợp, không may doanh nghiệp lựa chọn nhầm nhà cung cấp là doanh nghiệp bỏ trốn. Doanh nghiệp cần có biện pháp xử lý hợp lý.

 • Chú ý trong việc xử lý các hóa đơn mua hàng:

–  Các hóa đơn trên 20 triệu phải thanh toán qua ngân hàng.

+ Nếu mua hàng của cùng một nhà cung cấp trong cùng một ngày thì phải để ý xem tổng số tiền trên các hóa đơn có vượt quá 20 triệu không? Nếu trên 20 triệu thì phải thanh toán qua ngân hàng.

+ Nếu Công ty thanh toán hóa đơn trên 20 triệu làm nhiều lần thì mỗi lần thanh toán đều phải chuyển khoản qua ngân hàng.

Lưu ý: Thanh toán qua ngân hàng tức là tiền phải được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng mang tên Công ty đến tài khoản ngân hàng mang tên nhà cung cấp (Tài khoản này đã đăng ký với cơ quan thuế)

Thanh toán bù trừ cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng.

– Trường hợp thanh toán sau:

+ Tại thời điểm nhận hóa đơn, kê khai khai khấu trừ thuế GTGT bình thường.

+ Khi hết hạn thanh toán, phải thanh toán đầy đủ cho nhà cung cấp. Nếu chưa thanh toán thì phần thuế GTGT của hóa đơn đó sẽ không được khấu trừ.

– Hóa đơn mua TSCĐ là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có giá trị trên 1,6 tỷ đồng

 • Nếu trong ngành nghề đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải thì được khấu trừ toàn bộ phần thuế GTGT ứng với giá trị của ô tô.
 • Nếu trong ngành nghề đăng ký kinh doanh không có ngành nghề vận tải thì chỉ được khấu trừ phần thuế GTGT tương ứng với 1,6 tỷ đồng.

–  Hóa đơn thuê văn phòng:

 • Nếu doanh nghiệp thuê văn phòng của các cá nhân không phát hành hóa đơn GTGT, các cá nhân này đã lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng và nộp các loại thuế liên quan đến hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp. Doanh nghiệp KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn này.
 • Nếu doanh nghiệp thuê văn phòng của các đơn vị khác có hóa đơn GTGT và có phát hành hóa đơn GTGT đối với hợp đồng thuê nhà của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn thuê văn phòng này.

– Hóa đơn đầu vào của dự án:

 • Nếu đến thời điểm quyết toán dự án đã bị hủy bỏ thì hóa đơn GTGT đã phát sinh của dự án không được khấu trừ đầu vào.
 • Chuyển các hóa đơn đó sang các dự án đang hoạt động hoặc đã hoàn thành để có thể được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

– Các hóa đơn đầu vào bị mất được coi là hợp lệ khi có:

 • Photo lại liên 1 và có xác nhận của bên bán
 • Kèm theo thông báo mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC (Thông tư 39/2014/TT-BTC), nộp phạt theo quy định.

b. Tối ưu thuế GTGT phải nộp dựa trên xử lý chính xác số thuế GTGT đầu ra

 • Viết và lưu trữ hóa đơn:

–  Đảm bảo viết các nội dung trên hóa đơn phải chính xác: Tên mặt hàng, thuế suất, số lượng, ĐVT…Khi viết sai hóa đơn, phải có biện pháp xử lý theo đúng hướng dẫn của Luật.

– Lưu trữ hóa đơn GTGT cẩn thận, tránh làm cháy, hỏng mất mát hóa đơn. Trong trường hợp làm mất hóa đơn, phải có cách xử lý theo hướng dẫn của pháp luật.

 • Rà soát lại các hóa đơn đã xuất

Kiểm tra xem có bỏ sót hóa đơn đầu ra nào bị bỏ sót, chưa có hóa đơn hay chưa kê khai không? Nếu có, phải lập hóa đơn bổ sung và kê khai nộp thuế.

 • Đối với hàng xuất tiêu dùng nội bộ, cho, biếu tặng

Vẫn phải xuất hóa đơn GTGT bình thường, phải kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

 • Các hóa đơn đầu ra bị hủy:

Cần photo lại một bản kèm theo biên bản hủy.

Các bạn hãy ghi nhớ những lưu ý này để hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận ngay nhé.