Dịch vụ đăng ký Chữ ký số NACENCOMM-CA

22/09/2011

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CA2 – NACENCOMM

A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 850,000 1,500,000 1,800,000
CA2 Token 500.000 500.000 Miến Phí
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  1,485,000  2,200,000 2,310,000
 Chiết khấu  285,000  600,000  860,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  1,200,000  1,600,000
1,450,000

GÓI D.VỤ

B. GÓI CƯỚC CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP SANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 850,000 1,500,000 1,800,000
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  935,000  1,650,000 1,980,000
 Chiết khấu  235,000 600,000  630,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  700,000  1,050,000
1,350,000

C.GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 850,000 1,500,000 1,800,000
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  935,000  1,650,000 1,980,000
 Chiết khấu  235,000  450,000  630,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  700,000  1,200,000
1,350,000

Lưu ý :

– Khách hàng cần gửi lại Token của Nhà cung cấp trước đó cho Bigsan để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.