Cách kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại mới nhất

02/10/2016

Cách kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại mới nhất

Kê khai thuế GTGT của hàng  bán bị trả lại là công việc các kế toán tổng hợp hay lung túng. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kê khai trong tình huống này như sau:

I. Kê khai trường hợp bên mua có thể cấp được hóa đơn GTGT.

Trong trường hợp này, bên mua sẽ cấp lại cho bên bán hóa đơn GTGT cho số hàng bán bị trả lại.

Cách kê khai hàng bán bị trả lại trong trường hợp này như sau:

Bên bán kê khai hóa đơn của hàng bán bị trả lại tại bảng kê mua vào (PL 01-1), và kê khai dương, như trường hợp công ty mua hàng đầu vào.

Bên mua kê khai hóa đơn của hàng bán bị trả lại tại bảng kê bán ra(PL 01-2), và kê khai dương, như trường hợp công ty bán hàng đầu ra.

Kỳ kê khai: Là kỳ phát sinh hóa  đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn xuất trả  lại hàng.

Ví dụ: ngày 25/06/2016 Cty TNHH Hợp tác Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Việt  có bán hàng cho Cty A  20 chiếc điện thoại, với giá 9.9tr (đã bao gồm 10% VAT). Ngày 15/7, công ty A phát hiện lô hàng trên bị lỗi và xuất hóa đơn trả lại hàng cho công ty kế toán Việt.

Như vậy, kỳ kê khai Thuế của hóa đơn hàng bán bị trả lại trên sẽ vào tháng 7 (nếu kê khai tháng) và vào quý 3 (nếu kê khai Qúy).

II. Kê khai trường hợp bên mua không cấp được hóa đơn GTGT

Nếu bên mua trả lại toàn bộ hàng mua:

2 bên sẽ làm biên bản thu hồi hóa đơn, bên mua sẽ trả lại hóa đơn cho bên bán. Trong trường hợp này, bên bán sẽ ghi  điều chỉnh giảm  doanh thu và số thuế GTGT đầu  ra  tại phụ luc 01-2 của  tờ  khai  thuế GTGT.

Nếu bên mua trả lại 1 phần hàng mua:

Bên bán sẽ làm biên bản thu hồi hóa đơn ban đầu, sau đó xuất hóa đơn mới cho số hàng mà bên mua chấp nhận mua.

Do vậy, bên bán sẽ kê khai giảm vào phụ lục 01-1/GTGT tổng số tiền bán  lúc  đầu và khai tăng  số tiền hàng mà người mua chấp nhận mua.