Dịch vụ đăng ký Chữ ký số VINA-CA

22/09/2011

Dịch vụ đăng ký chữ ký số VINA-CA. Phục vụ kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử, nộp thuế qua mạng…và nhiều ứng dụng khác theo xu thế của tương lai.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VINA-CA

A. GÓI CƯỚC ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VINA-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 6 THÁNG 1 NĂM

(DN < 6 tháng)

1 NĂM

(DN > 6 tháng)

2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 450,000 990,000 900,000 1,530,000 2,160,000
 USB TOKEN  450,000 MIỄN PHÍ  450,000  450,000  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  9 Tháng  12 Tháng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 990,000  1,089,000  1,485,000  2,178,000 2,376,000
 Chiết khấu  100,000  339,000  200,000  628,000  976,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  890,000  750,000  1,285,000  1,550,000
1,400,000

B. GÓI CƯỚC GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VINA-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 900,000 1,530,000 1,710,000
 Khuyến mãi  Tặng 6 tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 9 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  18 Tháng  33 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT  990,000  1,683,000 1,881,000
 Chiết khấu  150,000  380,000  500,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  840,000  1,303,000
1,381,000

C. GÓI CƯỚC CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP SANG DÙNG CHỮ KÝ SỐ VINA-CA DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GÓI D.VỤ 6 THÁNG 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM
 Phí dịch vụ 450,000 900,000 1,530,000 2,160,000
 USB TOKEN  450,000  450,000  MIỄN PHÍ  MIỄN PHÍ
 Khuyến mãi  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng tháng sử dụng dịch vụ  Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ Tặng 12 tháng sử dụng dịch vụ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  21 Tháng  36 Tháng  48 Tháng
 Tổng tiền đã gồm VAT 990,000  1,485,000  1,683,000 2,376,000
 Chiết khấu  100,000  300,000  383,000  976,000
 Số tiền thanh toán đã gồm VAT  890,000  1,185,000  1,300,000
1,400,000

Lưu ý :

– Khách hàng cần gửi lại Token của Nhà cung cấp trước đó cho  Bigsan để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.

– Khi đăng ký gói cước chuyển đổi nhà cung cấp, Quý khách sẽ được hưởng Chính sách Khuyến mãi nếu thời gian sử dụng còn lại trên USB TOKEN rơi vào các trường hợp sau :

+ Thời gian sử dụng trên TOKEN cũ dưới 1 tháng : chỉ áp dụng theo bảng giá trên.

+ Thời gian sử dụng trên TOKEN cũ từ 1 tháng trở lên : ngoài thời gian khuyến mãi áp dụng theo bảng giá trên, khi đăng ký chuyển đổi gói 01 năm Quý khách sẽ được tặng thêm 03 tháng (Tổng thời gian khuyến mãi là 12 tháng) ; khi đăng ký chuyển đổi gói 02 năm hoặc 03 năm  Quý khách sẽ được tặng thêm 06 tháng (Tổng thời gian khuyến mãi là 18 tháng).