Hướng dẫn

Thanh toán trực tiếp tại Hà Nội và thông qua chuyển khoản tại các tình thành trên Toàn Quốc….